Hvad er tandhjulene i dit budget?

Når man skal budgettere sit salg er det meget almindeligt for især innovative projekter, at man laver et skøn over det samlede antal mulige kunder og så definerer en mulig markedsandel. Det er nemt, men sjældent baseret på realiteter.

En metode, der i langt højere grad afspejler realiteterne er at definere “tandhjulene” i dit budget. Det vil sige de forskellige faktorer som, når man ganger dem sammen, giver din omsætning.

Det simple eksempel er, hvis man sælger dine ydelser på timebasis:

Hvor meget tager du pr. time? Hvor mange timer kan du max. fakturere pr. dag? Hvor mange timer er det realistisk at fakturere pr. uge? Hvor mange uger om året arbejder du? Sælger du altid det samme uge for uge, eller er det f.eks. kun 50% eller mindre i januar og juli?

Hvis dit salg af timer er meget baseret på opsøgende salg – og det er det ofte i startfasen – så kan det også være relevant at lave en beregning ud fra følgende faktorer:

Hvor mange kundeemner findes der? Hvor mange kan jeg nå at kontakte og følge op på pr. måned/pr. uge? Hvor mange procent kan jeg få aftalt et salgsbesøg hos? Hvor mange procent af salgsbesøgene bliver til en ordre – og hvor hurtigt? Hvor stor er den gennemsnitlige ordre? Hvor mange køber igen? Hvornår?

Hvis du har en webshop handler det måske om, hvor mange besøgende du har pr. dag/uge, hvor mange der faktisk køber noget og hvor meget de køber for i gennemsnit.

 

Metoden går altså ud på at definere de “tandhjul” der spiller sammen for at skabe din omsætning og som afspejler den måde, din virksomhed og dit salg fungerer på. At definere den formel, der skaber din omsætning – f.eks.

 

Antal besøgende pr. dag x Procent der køber x Gennemsnitligt salg pr. kunde.

 

Find selv formlen for din egen virksomhed og gå så i gang med at kigge på de enkelte led. Det giver ingen garanti for at ramme plet, men det giver et meget velovervejet gæt – og det er det bedste man kan forvente af et budget.

Metoden kan naturligvis også bruges på omkostninger, der varierer med aktiviteterne.

 

 

budgetter, driftsbudget, salgsbudget

No comments yet.

Skriv et svar