Lav konkurrentanalyse med kundernes øjne

En typisk konkurrentanalyse i foretningsplanen består af en oversigt over de vigtigste konkurrenter og måske en skematisk oversigt over deres styrker og svagheder. Det er en glimrende måde at gøre det på. Problemet er dog, at man ofte forfalder til at måle konkurrenterne med egne mål i stedet for kundernes mål. Ved sammenligning af produkter […]

Continue Reading Comments { 0 }

Barrierer i forhold til kunder

Hvordan tager kunder imod nye leverandører og produkter i din branche? Det kan synes indlysende, at man naturligvis tager imod, når der kommer et nyt og bedre produkt, men der kan være mange rationelle og irrationelle grunde til at man ikke gør det. Her er nogle eksempler: Det er for bøvlet at få fat i. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Spot forbrugertrends

I din forretningsplan er det naturligvis væsentligt at vide, hvordan markedet ser ud her og nu og hvordan det har udviklet sig historisk, men dybest set er det jo fremtiden, der er mest interessant. Den kender ingen, men der er nogle der prøver at spotte aktuelle trends. Den mest direkte vej er naturligvis at tale […]

Continue Reading Comments { 0 }

Spar på produktbeskrivelsen

Jo mere avanceret dit produkt er, des mindre skal du nok skrive om det i din forretningsplan. Det kan lyde lidt provokerende, men er ikke helt usandt. Jo mindre læseren af din forretningsplan ved om teknologien bag dit produkt, des mere skal du holde dig til at beskrive, hvad produktet gør for kunden. Lav eventuelt […]

Continue Reading Comments { 0 }

Handlingsplanen

Handlingsplanen i din forretningsplan bør enkelt sagt bestå af – Milepæle – Handlinger Milepælene markerer typisk afslutningen på en fase. Det kan være test og godkendelse af produktet, åbning af butikken, tilsagn om lån, den første ordre, ansættelse af den første medarbejder etc. Opdel dit projekt i 3-5 meningsfulde faser og definer en milepæl, der […]

Continue Reading Comments { 0 }

Hvad er tandhjulene i dit budget?

Når man skal budgettere sit salg er det meget almindeligt for især innovative projekter, at man laver et skøn over det samlede antal mulige kunder og så definerer en mulig markedsandel. Det er nemt, men sjældent baseret på realiteter. En metode, der i langt højere grad afspejler realiteterne er at definere “tandhjulene” i dit budget. […]

Continue Reading Comments { 0 }