Archive | Finans RSS feed for this section

Hvad er tandhjulene i dit budget?

Når man skal budgettere sit salg er det meget almindeligt for især innovative projekter, at man laver et skøn over det samlede antal mulige kunder og så definerer en mulig markedsandel. Det er nemt, men sjældent baseret på realiteter. En metode, der i langt højere grad afspejler realiteterne er at definere “tandhjulene” i dit budget. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Hvor mange penge har du brug for?

Når du skriver forretningsplanen til banken eller til mulige investorer, bør det første og det sidste du skriver være, hvor mange penge du har brug for – forstået på den måde, at tallet bør fremgå af din indledning og af det sidste afsnit i selve forretningsplanen. Hvor mange penge du har brug for er egentlig […]

Continue Reading Comments { 0 }