Budgetforudsætninger

Budgetter kan blive ret uoverskuelige, hvis man arbejder for detaljeret med udgifterne eller salgsbudgetterne. Derfor bør du overveje at lave uddybende noter til budgetterne og blot skrive hovedtallene i budgetopstillingerne. Det gør det lettere at læse for modtageren.

Udover uddybende beregninger kan noterne også indeholder kommentarer om dine antagelser og forudsætninger. Hvis din salgsbudgetter bygger på en antagelse om en vækst i markedet på 100 pct. over de næste tre år, så bør det fremgå. Eller hvis dine forudsætninger bygger på at et bestemt lovforslag eller måske en lokalplan bliver vedtaget.

Disse forudsætninger vil muligvis fremgå tydeligt af din markeds- eller brancheanalyse, men ellers bør de fremhæves under noter og budgetforudsætninger.