Driftsbudget

Driftsbudgettet er kort sagt en opstilling af indtægter og omkostninger og beregning af det forventede resultat. I en meget grov opstilling ser et driftsbudget således ud

Omsætning
–  Variable omkostninger
= Bruttofortjeneste/dækningsbidrag

– Faste omkostninger (lokaler, løn, markedsføring, administration etc.)
– Afskrivninger
– Renter
= Nettoresultat

Såfremt du søger investorer til dit projekt, bør du lave grovbudgetter for hele investeringsperioden, selvom det nok er sjældent at se budgetter for mere end fem år frem.
Af hensyn til likviditetsbudgettet – og dit eget overblik – bør du for det første år lave driftsbudgettet på månedsbasis.

Jeg ved godt, at det er et skud i tågen, hvis man betragter det som et forsøg på forudsigelse. Men det er en blokerende måde at betragte budgetter på. De kan i stedet betragtes som simulationer, hvor man opregner ét eller flere mulige scenarier.

Det vigtige er, at du får opbygget en model for, hvordan din virksomhed hænger sammen. Ikke at du rammer rigtigt.

Det er i øvrigt almindeligt at lave tre forskellige scenarier på driftsbudgettet for at vurdere følsomheden – f.eks. en forventet, et optimistisk og et pessimistisk scenarie.  Men i virkeligheden bygger forudsigelser og scenarier jo på den antagelse, at din succes er bestemt af omgivelserne, og at din opgave er at udlede formlen for din succes. Det er måske her det ville være mere på sin plads med lidt urokkelig selvtillid. At det faktisk er dig der har en plan, som du har tænkt dig at realisere, og at budgetter er tal for det, som du har tænkt dig at skabe. Hvor dine budgetter er et udtryk for dit ambitionsniveau. Og hvis du har en konkret idé om, hvordan du vil nå målene, så har du en forretningsplan – men hvis ikke, så har du bare en drøm.

Download skabelon til driftsbudget i Excel fra Virksomhedsguiden.dk…

Download driftsbudget