Executive summary

Et Executive Summary er et kort resumé af forretningsplanen, der især er beregnet til modtagere, der læser mange forretningsplaner. Det vil typisk sige investorer.

Formålet med executive summary er at give læseren mulighed for hurtigt at vurdere, om forretningsplanen har interesse og relevans som mulig investering. Tænk på det, som det der står på bagsiden af en bog, som måske afgør, om du får lyst til at åbne den og bladre lidt i den og derefter måske får lyst til at købe og læse den.

I praksis bruger jeg primært resumé, når der er tale om længere forretningsplaner på den anden side af de 20-25 sider og/eller når der er tale om forretningsplaner til investorer.

Som resumé skal det naturligvis være ganske kort – et par sider – og indeholdet skal fokusere på de vigtigste informationer for læseren. Strukturen for et executive summary kan typisk se således ud:

  • Problemet: Hvad er det for et problem du har set, og som du vil løse? Eller hvad er det for en mulighed du har set i markedet?
  • Løsningen: Hvad er din løsning på problemet eller hvordan vil du udnytte muligheden i markedet. Det er en ultrakort beskrivelse af dit produkt og koncept.
  • Forretningsmodelllen: Hvem er kunderne? Hvordan tjener du penge? Og hvem samarbejder du med?
  • Det nye og unikke: Hvad er det nye og særlige ved løsningen, som du har udviklet?
  • Markedsførings- og salgsstrategi: Hvordan og hvor vil du sælge og markedsføre din løsning?
  • Konkurrence: Hvem konkurrerer du imod? Eller hvad er alternativet for kunderne? Og hvad kan du, som konkurrenterne ikke kan? Og hvad kan de, som du ikke kan?
  • Budgetter: Hvad er de økonomiske mål for de næste tre år? Og hvad skal der til for at nå disse mål?
  • Team: Hvem skal lede og drive virksmheden? Hvorfor er de kompetente til det?
  • Status og tidsplan: Hvor er du nu? Og hvad er det næste der skal ske?