Idé og baggrund

Start din forretningsplan – efter resuméet – med en kort beskrivelse af din idé og baggrunden for den. Formålet med dette afsnit er grundlæggende at overbevise om, at din forretningsplan handler om en god forretning, så man får lyst til at læse mere. Hovedelementerne i denne indledning bør være:

 

Problemet

Start med at fortælle om det problem, som din virksomhed skal løse – eller de behov den skal dække. Anskueliggør kort, hvorfor der er behov for din virksomhed og din løsning i markedet. Det kan være store ting, der kan redde verden som effektive og bæredygtige energiformer, men det kan også handle om, at der mangler en blomsterhandler i dit lokalområde. Underbyg gerne problemet med et par fakta, så det ikke bare fremstår som en påstand.

Løsningen

Beskriv kort hvordan du vil løse problemet. Hvad er det for et produkt eller hvad er det for en tjenesteydelse du vil sælge? Hvad gør dit produkt eller din ydelse for kunden og hvordan løser det problemet?

Det unikke

Hvis dit produkt eller din service adskiller sig klart fra det, der allerede findes på markedet, bør du kort beskrive hvori det unikke består. Det interessante er, hvorfor kunderne skal vælge netop dig.

Kunderne

Beskriv kort hvem du primært forventer vil være dine kunder.

Potentialet

Især hvis du har vækstplaner og måske internationale ambitioner, bør du kort beskrive hvor stort et potentiale du ser for dit produkt og din virksomhed. Det behøver ikke nødvendigvis være et skøn over dit omsætningspotentiale, men kan også være et skøn over det totale marked for produktet.

Forretningsmodellen

Beskriv kort din forretningsmodellen, altså hvordan din idé skal fungere som forretning. Det vil sige nogle få linier om

  • hvem er din kunder?
  • hvordan får du dit produkt eller din ydelse ud til kunden?
  • hvordan tjener du penge (alm. varesalg, leasing, licens, abonnement, annoncer etc.)?
  • hvad skal virksomheden selv lave og hvad får man løst hos samarbejdspartnere?

 

Motivationen

Slut af med en kort beskrivelse af, hvorfor du og dine eventuelle partnere ønsker at gå ind i dette projekt med hud og hår, og beskriv også gerne hvor meget tid og hvor mange ressourcer I allerede har lagt i det. Ingen idé er stærkere end den motor, der skal drive den frem.

Såfremt din idé primært er drevet af din egen passion og kompetence og ikke så meget af et problem i markedet, bør du overveje, om din motivation bør være indledningen i stedet.

Med ovenstående punkter beskrevet skulle læseren gerne være begejstret eller i alt fald nysgerrig efter at læse mere. Ellers vi resten af læsningen være præget af skepsis.