Organisation og ledelse

Ejerskab

  • Hvilken virksomhedsform er virksomheden etableret i? (enkeltmandsvirksomhed, I/S, ApS, A/S eller andet).
  • Hvem ejer virksomheden?
  • Hvordan er ejerskabet fordelt?

 

Ledelse

I forhold til især investorer er ledelsen én af de vigtigste ting i din forretningsplan – hvis ikke den vigtigste.

Det vil være naturligt at vedlægge et CV for alle i ledelsen og ejerkredsen og så fremhæve nøglepunkterne i selve forretningsplanen. Nogle nøglepunkter er – i omvendt prioritetsorden:

  • Uddannelse: Nævnt de vigtigste og mest relevante uddannelser.
  • Erfaringer: Nævn de vigtigste erfaringer fra andre virksomheder. Husk at det er vigtigere, hvad du faktisk har lavet en hvad din stillingsbetegnelse var.
  • Resultater: At man du haft et job, der lyder af noget, betyder ikke nødvendigvis, at du har været god til det. Fremhæv derfor de resultater, du har opnået i jobbet. F.eks. at skabe vækst i salget, at gennemføre en produktudvikling og lancering indenfor en kortere tidsfrist end planlagt o.s.v. Husk dog, at fiaskoer også kan have gjort dig til en bedre leder i fremtiden.

 

Medarbejdere

For nystartede eller endnu ikke etablerede virksomheder er afsnittet om medarbejder i sagens natur et lidt tyndt afsnit, da der ofte ikke er andre medarbejdere end stifterne.

Men såfremt projektet er meget afhængigt af bestemte medarbejdere, bør deres kompetencer og opgaver omtales ligesom det bør fremhæves, hvis man har gjort noget særligt for at fastholde disse medarbejdere. Det vi taler om her er at vise, at vi ikke pludselig er på herrens mark hvis vi mister en bestemt medarbejder og at vi har gjort noget for at forhindre, at det sker.

Såfremt virksomheden mangler kompetencer for at kunne realisere projektet som ønsket, så ville det være relevant at omtale rekrutteringsbehov her. F.eks. i form af profiler for ønskede medarbejdere. Såfremt en investor skal være med til at finansiere lønninger er det jo væsentligt at kunne se, hvem pengene skal bruges på.

Og så viser det jo i øvrigt også at du forstår, hvordan din organisation skal bygges op – og hvad der er vigtigst i starten.

Inden du blæser din organisation op med alt for mange medarbejdere, der ikke direkte genererer indtægter, er det vigtigt at huske grundprincippet i enhver iværksætters personalepolitik: Underbemand og løb stærkt!

 

Fysiske faciliteter

Såfremt virksomheden allerede har lokaler, bør disse kort beskrives her. For visse typer af virksomheder vil beliggenheden jo være afgørende.

Alternativt beskrives behovet for lokaler med hensyn til areal, krav til bygninger, faciliteter og praktisk anvendelse af bygningerne.

Hvis du kan starte fra hjemmekontoret, garagen eller et mindre kontor ude i byen, er dette naturligvis mindre interessant.

 

Rådgivere

Du bør også nævne hvilke rådgivere du gør brug af. Dels revisor og advokat, men også f.eks. tekniske rådgivere eller personer, du bruger som mentor eller sparringspartner.

Det er de færreste, der har etableret en professionel bestyrelse før start, men såfremt du f.eks. har etableret et advisory board – mere eller mindre formelt – bør du også nævne navne på personerne i dette.

Én ting er, hvad rådgiverne giver dig, men overfor omverdenen signalerer det også en vis professionalisme, og det giver en vis tryghed, hvis bank eller investor ved hvem dine rådgivere er eller generelt har tillid til dem.

Og hvis du har formået at involvere personer, som bidrager aktivt uden eller mod beskeden betaling, så viser det også, at der er personer, der stoler på dig og tror på projektet.

På bestyrelsesniveau skal man heller ikke underkende den faktor, at ingen bryder sig om at have siddet i bestyrelsen for en fiasko. De vil hellere prale af en succes. Og det ved banken godt.

Med andre ord: Afsnittet om rådgivere, bestyrelse o.l.kan opbygge tillid overfor både banker, investorer, kunder og leverandører. Og så er der den bonus, at kendte personer i bestyrelsen kan tiltrække medieopmærksomhed – på godt og ondt naturligvis.

 

Samarbejdspartnere

Udover rådgivere bør du også omtale vigtige samarbejdspartnere. Det kan være relevant nok at nævne leverandører – især hvis du har lavet særlige aftaler med dem – men afsnittet om samarbejdspartnere bør i højere grad fokusere på mere gensidige relationer, hvor andre virksomheder har forpligtet sig på dit projekt og skudt ressourcer i det.

Der kan f.eks. være tale om:

  • Samarbejde om udvikling af produktet.
  • Samarbejde om distribution, salg og markedsføring.
  • Adgang til viden og ressourcer hos partner.

I det hele taget handler det om, hvorvidt dit projekt også er andres projekt. Er der andre, som også vil kæmpe for at det bliver en succes.

Igen handler det om at reducere risikoen for fiasko, hvis du ikke magter opgaven alene.