Markedsføring og salg

Hvor detaljeret du skal beskrive markedsføringen i din forretningsplan vil afhænge af, hvor langt du er i dit projekt og hvad det er for en virksomhed du vil starte.

Hvis du er i udviklingsfasen med et innovativt produkt, giver det ikke så meget mening at beskrive hvilken dag du vil have annoncer i hvilke medier. Er du klar til at åbne en detailbutik, giver det mere mening.

Hvor detaljeret du bør beskrive din markedsføringsplan vil også afhænge af, om du beder om penge til markedsføring. Det er sjældent det letteste at bede om penge til, men hvis det skal være en del af investeringen eller kreditten, bør du anskueliggøre, hvad du vil bruge pengene til.

Go-to-market strategi

Hvis dit projekt er et nyskabende produkt, der skal ind og ændre et marked eller måske etablere et helt nyt marked, vil det især være de overordnede strategisk overvejelser, der er interessante i første omgang. Hvis du skal præsentere for investorer, vil du formentlig blive spurgt om din go-to-market strategi. Den omfatter kort fortalt følgende:

Kundesegmenter

Hvilke kundegrupper vil du primært fokusere på i den indledende fase – og hvilke skal der evt. fokuseres på senere? Det handler ikke så meget om, hvem der kunne tænkes at købe, men mere om hvem du vil bruge dine kræfter på.

Kanaler

Hvordan vil du nå ud til dine kunder? Det handler dels om, hvilke markedsføringskanaler du vil bruge, men især også om hvilke salgs- og distributionskanaler du vil bruge. Her handler det om at beskrive en kanal, som meget effektivt bringer dit produkt ud til de rigtige kunder. Altså en kanal, som kunderne gerne vil bruge og som du kan få adgang til og betjene uden alt for meget arbejde. Kanaler handler desuden om hvordan du vil servicere dine kunder efter købet.

Kunderelation

Hvor tæt og hvor personlig skal relationen til kunden være? Skal det være en meget tæt og personlig relation eller vil det være fint nok for kunden at betjene sig selv via nettet? Det handler dels om en form og et niveau, der passer til kundens forventninger og ønsker, men også om en kunderelation, der ikke er for ressourcekrævende i forhold til indtjeningsmulighederne.

Indtjening og pris

Et helt afgørende element i din go-to-market-strategi er hvordan du tjener penge. Hvad betaler kunden for og hvordan fastsættes prisen? Hvis man vil tjene penge på biler, kan man f.eks. gøre det ved at sælge biler eller ved at udleje eller lease biler. Hvis man sælger biler kan prisen fastsættes som en fast listepris eller f.eks. gennem forhandling, auktion eller ved at man betaler en basispris og derefter tilkøber forskelligt ekstraudstyr.

Positionering

Endelig handler go-to-market-strategien også om hvordan man positionerer sig i markedet. Altså hvad man vil være kendt for. Det kan naturligvis handle om, hvordan produktet er anderledes, men man kan også positionere sig på meget andet som f.eks. service, firmaværdier, kundesegmenter og i det hele taget det man er sat i verden for.

Markedsføringsplanen

Markedsføringsplanen er en mere praktisk indgangsvinkel til dette afsnit. Hvis du starter med et kendt koncept indenfor en kendt branche, har du måske ikke de store strategiske overvejelser om at gøre det anderledes og vil måske i store træk følge branchens traditioner.

I så fald giver det mere mening at beskrive, hvad du rent praktisk vil gøre i forhold til markedsføringen. Din markedsføringsplan bør indeholde følgende:

Målgrupper

En kort beskrivelse af målgruppen for din markedsføring – hvem skal din markedsføring målrettes mod?

Budskaber og positionering

Hvad skal de primære budskaber være i din markedsføring? Hvad skrev du under afsnittet om kundeværdi? Det vil formentlig være her, du skal hente din budskaber. Desuden må budskabet også gerne udtrykke, hvordan du er forskellig fra dine konkurrenter. Især hvis du går ind i en branche, hvor der er mange alternativer at vælge imellem, og hvor det kan være svært at se forskellen.

Medier og kanaler

Hvilke medier vil du bruge? Det handler i første omgang om de overordnede typer som web, trykte annoncer, tryksager og direct marketing, trafikreklame, radio og tv etc. Derefter handler det om hvilke specifikke medier du vil bruge indenfor de enkelte kategorier.

Aktivitetskalender

Når du har lavet et overblik over din markedsføringsaktiviteter, er næste skridt at sætte dem ind i en kalender, så du har overblik over, hvornår de forskellige aktiviteter skal gennemføres. Det gør det også lettere at lave dine budgetter.

Budget

Når der er sat konkrete aktiviteter i planen, kan du sætter kroner og øre på de enkelte aktiviteter og lave et samlet markedsføringsbudget.