Konceptmanualen

Hvor din forretningsplan primært beskriver din forretning generelt, så kræver det en helt anderledes optagethed af detaljen at udføre planerne og drive virksomheden i hverdagen. Især hvis du skal have medarbejdere til at udføre arbejdet og med tiden få virksomheden til at vokse.

Hvor forretningsplanen primært læses af ledelse og bestyrelse samt finansieringskilder som banker og investorer, så er konceptmanualen i langt højere grad rettet mod personalet og arbejdet i hverdagen. Den beskriver i detaljer, hvordan virksomheden skal fungere.

På denne side har jeg i første omgang beskrevet de elementer, som typisk vil indgå i en konceptmanual. Jeg har taget afsæt i en restaurant, men der vil naturligvis være behov for at tilpasse de enkelte elementer til den konkrete branche og virksomhed.

Flere detaljer og uddybbende værktøjer og vejledninger følger.

Produkter

Det serverer vi

Beskrivelse af de konkrete mad- og drikkevarer, som serveres på restauranten.

 • Menustruktur
 • Retter
 • Råvarer
 • Vine
 • Kaffe/the
 • Øvrige drikkevarer
 • Priser

 

Kundeoplevelsen

Sådan skal kunden opleve et restaurantbesøg

 

En beskrivelse af restaurantoplevelsen fra kundens synsvinkel. Det som kunden ser og sanser. Service design af hele kunderejsen.

 • Booking
 • Beliggenhed og parkering
 • Bygninger og omgivelser
 • Lokaler
 • Personale
 • Service og borddekoration
 • Stemning generelt
 • Scenarie fra booking til afsked

 

Procedurer og opgaver

Sådan arbejder vi

 

En beskrivelse af de opgaver, som skal udføres og den måde, som de skal udføres på.

 • Opgaveliste – oversigt over alle definerede processer og opgaver i forbindelse med fx
  • Booking og modtagelse
  • Betjening under måltid
  • Forberedelse og tilberedning af maden
  • Afregning og afsked
  • Opvask
  • Markedsføring
  • Indkøb
  • Rengøring og vedligehold
  • Generel ledelse

 

 • Manualer og checklister – vejledninger til alle definerede opgaver.
 • Procedurer og scenarier – sammensætning af opgaver i rækkefølge eller i sammenhængende blokke.

 

Organisation – personale

Sådan spiller holdet

 

En beskrivelse af, hvordan ovenstående opgaver hænger sammen i organisationen. Hvem der tager sig af hvad, hvilke vilkår vi arbejder under og

 • Organisationsdiagram
 • Funktionsbeskrivelser
 • Bemandingsplanlægning
 • Motivations- og belønningssystem
 • Ansættelsesvilkår og -kontrakt
 • Træning og oplæring

 

Organisation – systemer

Sådan hænger det sammen bag scenen

 

En beskrivelse af det udstyr, den software, de dokumenter og andre systemer, som får det hele til at fungere og hænge sammen bag scenen.

 • Arbejdsstationer og –områders indretning og udstyr (køkken, reception, kontor etc.)
 • Lager og infrastruktur
 • Informations- og ledelsessystemer (CRM, CMS, Finans, Booking etc.)
 • Leverandører og partnere
 • Kontrakter

 

Kommunikation

Det siger og skriver vi

En beskrivelse af kommunikationens form og indhold. Den måde vi kommunikerer med omverdenen og understøtter den identitet vi har og gerne vil have.

 • Kernebudskaber
 • Navne og begreber
 • Tekster
 • Billeder, grafik og fonte
 • Kommunikationsmaterialer og –medier
 • Biler – budskaber og grafik
 • Facade og udendørs information
 • Indendørs information

Ovenstående samles evt. særskilt i en designmanual.

 

Generel ledelse

Det vil vi med vores virksomhed

En beskrivelse af virksomheden og den mål og ambitioner som helhed i form af forretnings- eller strategiplan (til brug for fx bestyrelse, finansieringspartnere og ledere af restauranter) med fx følgende indhold:

 • Vision og målsætninger
 • Forretningsmodellen generelt – samt strategier og politikker for de forskellige dele af forretningsmodellen.
 • Markeds- og brancheanalyse
 • Salgs- og markedsføringsplan
 • Handlings- og udviklingsplan generelt
 • Risikoanalyse
 • Budgetter

 

Nogle af disse forhold vil allerede blive berørt i manualens øvrige afsnit, så de vil blot blive omtalt overordnet i forretningsplan med reference til manualen.