Finansieringsbudget

Dit finansieringsbudget fortæller grundlæggende ting:

  • Hvor mange penge vil det kræve at starte og drive projektet?
  • Hvor skal pengene komme fra?

Opstillingen kan f.eks. se således ud:

Finansieringsbehov Kr.
Etableringsomkostninger 800.000
Driftsfinansiering 250.000
Finansieringsbehov i alt 1.050.000
Forslag til finansiering
Egenfinansiering 200.000
Eksterne investorer 400.000
Bankfinansiering 450.000
Anden finansiering 0
Finansiering i alt 1.050.000

 

Hvis din virksomhed må forventes at give overskud og ikke umiddelbart kræver kapital udover budgetperioden, så er det tilstrækkeligt.

 

Hvis du starter et innovativt projekt, hvor der dels kan være en dyr udviklingsfase, en lang indtrængingsfase og en investeringstung vækstfase, kan det imidlertid være relevant at opdele finansieringsbudgettet i faser.

Innovative projekter er ofte finansieret af risikovillige investorer, og de har endnu et par spørgsmål, som de gerne vil finde svar på:

  • Hvornår skal du bruge pengene – opdelt på rater?
  • Hvor langt kan vi nå med mine penge?
  • Hvor meget kræves der for at gå hele vejen?

Det er dumt at starte et husbyggeri, hvis man kun har til fundamentet og murværket, men må stoppe når taget skal rejses. Og for en investor er det risikabelt at investere i et projekt, der løber tør for penge, før det giver overskud.