Forretningsplanens indhold

Hvad skal en forretningsplan indeholde?

Det lette – men også ret ubrugelige – svar på det spørgsmål er, at det afhænger af, hvad forretningsplanen skal bruges til. Er den kun til eget brug i virksomheden, eller skal den bruges til at overbevise bank, investor eller samarbejdspartner om dit projekt?

Uanset hvad, kan man dog godt sige noget fornuftigt om de vigtigste afsnit i din forretningsplan og formålet med disse. Nedenstående hovedoverskrifter virker næsten altid:

[check_list]

[/check_list]

Executive summary/resume

Er forretningsplanen værd at læse? De mest interessante konklusioner på 1-2 sider.

Især i længere forretningsplaner over 15-20 sider – og i det hele taget forretningsplaner til investorer – kan det anbefales at lave et resumé, der opsummerer hovedkonklusionerne i forretningsplanen.Typisk 1-2 sider, men i særlige tilfælde lidt længere.

[divider_top]

Idé og baggrund

Hvad er det for en forskel du vil gøre i verden – og hvorfor? Man må godt kunne mærke, at du brænder for det og har gjort det længe.

Skitser indledningsvis hvad du vil sælge, til hvem og hvordan din forretning skal fungere og skrues sammen – omtal f.eks. hvordan du tjener penge og om du evt. har centrale samarbejdspartnere.

Desuden bør du gøre det tydeligt, hvorfor du starter denne virksomhed. For nytænkende idéer vil det især være vigtigt at fremhæve, hvorfor der er et behov i markedet – hvad er det for et problem du løser? Og hvorfor er din løsning bedre end det eksisterende. For virksomheder, der mere er baseret på din passion og det du er rigtig dygtig til, kan det være mere relevant at fortælle lidt om dine egne forudsætninger og din drivkraft.

Men husk at skrive det kort – ½-1 side – det hele bliver uddybet senere.

Læs mere om Idé og baggrund

[divider_top]

Produkt og koncept

Er det helt klart hvad du vil sælge – og hvorfor kunden ikke kan lade være med at købe?

Beskriv dit produkt eller din ydelse kortfattet. Teknologisk komplicerede produkter kan beskrives indtil læseren bliver blå i hovedet af iltmangel, men hold fokus på, hvad det er produktet kan, og prøv at beskrive værdien for kunden i stedet for de tekniske detaljer. Hold det tekniske til hovedpunkterne, og vis det gerne med en illustration. Til gengæld kan du vedlægge al den tekniske dokumentation i bilagene, som du har lyst til. Men skriv forretningsplanen som om det er til din bedstemor – eller i alt fald til én, som ikke er så godt inde i teknologien som du.

Hvis du sælger en tjenesteydelse, så sørg også her for at fokusere på, hvad du gør for kunden. Servicekoncepter bør beskrives i hovedtræk, men brug også her bilagene, hvis det griber om sig.

Læs mere om Produkt og koncept…

[divider_top]

Marked og kunder

Hvem er dine kunder? Hvor mange er der? Og hvor meget køber de?

Det er i al sin enkelthed det, som markedsafsnittet handler om. Beskriv så præcist som muligt, hvem dine kunder er, og lad være med at tro, at du kan sælge til alle. Hvis du allerede har hele eller halve aftaler med kunder, er det helt klart noget der rykker i din forretningsplan, men fremhæv også, hvis du i forvejen kender dine kunder personligt og hvis de kender dig naturligvis.

Beskriv hvor store markedsmulighederne er. Det kan handle om, hvor stort dit geografiske marked er, hvor mange mulige kunder der findes, hvor meget de køber af den type produkter og ydelser, som du sælger. Dokumentation af, hvad folke køber i dag er stærkere en kvalificerede gætterier om, hvad de vil købe i fremtiden – selvom det er fremtiden du skal agere i.

Beskriv også tendenser af relevans for din virksomhed og dit produkt. Det kan være samfundsforhold, sociale forhold, politiske forhold, teknologisk udvikling, samfundsøkonomiske forhold, forbrugertendenser og i det hele taget det der bevæger sig i det store billede. Det kan man skrive lange rapporter om, men lad være med det. Udvælg de vigtigste. Husk at udtalelser fra eksperter med fingeren på pulsen kan være stærkere end en masse statistikker – statistikker er altid lidt bagud.

Læs mere om marked og kunder…

[divider_top]

Branche

Hvem er dine konkurrenter og hvordan er konkurrencesituationen og -klimaet i din branche?

Du vil måske i sjældne tilfælde være den eneste med præcist dit produkt eller din ydelse, men du vil aldrig være den eneste, der gerne vil have fingrene ned i kundernes lommer.

Derfor bør du også beskrive den slagmark, som det hele skal foregå på. Beskriv dine vigtigste konkurrenter og deres styrker og svagheder – og jo, du har konkurrenter. Flere end du har plads til at omtale i forretningsplanen.

Udover konkurrenterne kan det også være meget relevant at omtale andre vigtige og magtfulde aktører på slagmarken. Det kan være leverandører og distributionskanaler: Hvor stærke er de? Hvilke regler spiller de efter? Er de med dig eller mod dig?

I det hele taget handler afsnittet om at kridte den bane op, som skal spille på og anskueliggøre, hvad det er for et spil du skal spille.

Læse mere om Branche…

[divider_top]

Markedsføring og salg

Hvordan får du dit produkt ud til kunderne?

Markedsføring handler dybest set om at blive synlig og vinde kundernes tillid og sympati. Så hvordan gør du det? Hvilke kanaler bruger du til at blive synlig og til at få varen/ydelsen ud til kunderne? Hvilke medier vil du bruge og hvilke budskaber vil du ud med – og til hvilke kunder?

I afsnittet om salg og markedsføring bør du først og fremmest beskrive, hvordan din vare eller ydelse kommer ud til kunderne, altså hvilke salgskanaler du vil bruger. Dernæst naturligvis hvilke markedsføringskanaler du bruger til at skabe synlighed – f.eks. web, annoncer, pr o.s.v.

Læs mere om markedsføring og salg…

[divider_top]

Organisation og ledelse

Har du det rigtige hold til at skabe en succes?

Beskriv hvem der ejer virksomheden og beskriv de vigtigste kompetencer hos den eller de personer, der skal stå for den daglige drift af virksommheden. Beskriv endvidere eventuelle samarbejdspartnere i form af rådgivere, leverandører, udviklingspartnere, markedsføringssamarbejde etc.

Læs mere om Organisation og ledelse…

[divider_top]

Handlings- og udviklingsplan

Hvordan ser vejen til succes ud?

Beskriv de vigtigste milepæle i din virksomheds opstart og udvikling, og beskriv så hvad du har tænkt dig at gøre for at nå disse milepæle. Før man opstiller milepæle er det en god idé at opdele processen i faser og så definere en milepæl i slutningen af hver fase. I hver fase beskriver man så, hvad der skal gøres for at opnå milepælene.

I et lidt mere langsigtet perspektiv er der ingen grund til at gå for meget i detaljerne med, hvad der skal gøres. Verden kan se anderledes ud til den tid, men fortæl alligevel gerne hvilke overordnede muligheder du ser på 3-5 års sigt.

Læs mere om handlings- og udviklingsplan…

[divider_top]

Økonomi

Er det en rentabel forretning?

Afsnittet om økonomi og finanser handler primært om budgetter, og der vil typisk være 4 budgetter:

Etableringsbudget: (balancebudget i kørende virksomheder): En opgørelse over de nødvendige investering for at starte op. I projekter med en lang og dyr udviklingsfase kan det være relevant at faseopdele etableringsbudgettet.

Driftsbudget: Opgørelse over forventede indtægter og udgifter i det første år. For investorprojekter og projekter med en lang periode inden det bliver profitabelt, kan det være relevant med driftsbudgetter flere år frem. Især for salget.

Likviditetsbudget: Likviditetsbudgettet er det vigtigste budget, hvis man skal ud og søge finansiering. Det er her man ser det reelle finansieringsbehov nu og længere frem. Likviditetsbudgettet viser i princippet det samme som budgetskemaet til den private budgetkonto, men er noget mere kompliceret at lave.

Finansieringsbudget: Hvor mange penge skal du bruge? Og hvor har du tænkt dig at få dem fra? Finansieringsbudgettet er en sammentælling af det samlede kapitalbehov ifølge etablerings- og likividitetsbudgettet. Herefter redgør du for, hvor meget du selv kommer med, hvor meget du ønsker fra banken og evt. investor og hvad der dækkes af andre kilder – f.eks. leverandører.

Læse mere om Budgetter…

[divider_top]