Handlings- og udviklingsplan

Handlingsplanen er et faseopdelt overblik over de vigtigste – og mest ressourcekrævende aktiviteter – i forbindelse med etablering af virksomheden.

Handlingsplanen viser således f.eks. også bank eller investor hvad pengene skal bruges til.

Inden du laver alt for langsigtede og detaljerede handlingsplaner, er det dog vigtigt at sige, at de to vigtigste ting er den langsigtede vision og det du skal lave i morgen. Alt andet er behæftet med usikkerhed.

Men dette afsnit kan indehold:

Vision

Drømmen om, hvordan din virksomhed ser ud på langt sigt.

Mål

Mere realistiske, konkrete, målbare og tidsbestemte mål for de nærmeste år. F.eks. omsætning, indtjening, antal kunder, antal medarbejdere, antal markeder etc.

Milepæle

Lav en faseopdeling af din virksomheds første måneder og evt. år og beskriv de vigtigste milepæle undervejs. F.eks.

  • Færdiggørelse og test af prototype.
  • Markedslancering
  • Det første salg
  • Positiv likviditet

Handlinger og projekter

For at nå hver enkelte milepæl er der noget, der skal gøres. Beskriv de nødvendige aktiviteter for at nå de enkelte milepæle.

Hvis det virker for uoverskueligt at skulle beskrive konkrete handlinger, kan du i stedet vælge at lave en liste over projekter, som skal gennemføres for at nå målene og milepælene.

Udviklingsplan

Udviklingsplanen er i princippet en del af handlingsplanen, men dækker de lidt mere langsigtede og overordnede ambitioner med virksomheden.

Udviklingsplanen kan f.eks. omhandle:

  • Lancering af nye produkter.
  • Etablering på nye (eksport-)markeder.
  • Åbning af nye fillialer.
  • Etc.