Produkt og koncept

Beskriv dit produkt eller din ydelse, men gør det kortfattet og gerne ved hjælpe af billeder og illustrationer.

Det er ikke produktet i sig selv, der er det mest interessante i forretningsplanen. Tekniske detaljer kan vedlægges som bilag.

Fokusér i stedet på:

Kundeværdien

Hvad giver produktet kunden? Hvilket problem løser det? Hvilket udbytte får kunden?

Nyheden

Hvad er det nye, unikke og anderledes ved dit produkt eller din ydelse? (Hvis der da er noget nyt).

Beskyttelse af rettigheder

Kan produktet beskyttes af patenter, design, varmærke, copyright eller lignende?

Produktudvikling

Kan produktet udvikles yderligere og evt. anvendes i nye produkter?

Proof of concept

Kan produktet faktisk laves? Er det afprøvet? Og virker det?

Produktion

Hvor og hvordan skal produktionen foregå? Skal du selv fremstille, eller bliver produktet fremstillet hos en eller flere samarbejdspartnere.